Årsmøte

Årsmøte Osensjøen båtforening 2018

Det holdes årsmøte i Søre Osen Samfunnshus

Lørdag 16.juni kl. 18.00

Sakliste i henhold til vedtekter. Eventuelle andre saker som ønskes behandlet på årsmøte sendes styret i henhold til vedtektene.

Etter møtet fyrer vi opp grillen for sosialt samvær, ta med mat og drikke.

Vel møtt!

Styret