Dybdekart

På denne siden er det lagt opp to dybdekart som vi har fått tillatelse fra NVE til å legge ut. Kartet i farger er tilrettelagt for print i A4. Linken helt nederst på siden under det store bildet åpner strektegningen vi hadde koblet opp tidligere.

Osensjoen dybdekart plakat A4

Klikk på denne lenken for å åpne kart som strektegning