Velkommen til Osensjøen båtforening på nett

ÅRSMØTE I OSENSJØEN BÅTFORENING 2021

Det holdes årsmøte i Søre Osen Samfunnshus lørdag 29. mai kl. 16.

Husk avstand pga. covid 19

Vel møtt!

Hilsen fra styret

Kano/Kajakk

Padling har stort potensiale for gode og sunne opplevelser, og Osensjøen har gode muligheter. Ved å tilby et slikt fellesskap, eventuelt som egen gruppe, ønsker båtforeningen å bidra til at padlerne i tillegg til egn opplevelse også kan få en sosial dimensjonen ved padlingen. Det ligger en muligheter til å organisere felles turer og andre aktiviteter.

Også opplæring av nye ferdigheter – som eskimorulle, kameratredning m.m. kan organiseres og bidra til å øke både glede og sikkerhet i kajakk/kano.

Dersom noen ivrer for dette, men ikke kan møte på årsmøtet eller har spørsmål, ta gjerne kontakt direkte med enten Tore Wallin (993 68383), Ivan Nergård (959 81851) eller Rolf Mellum (958 94802). Alternativt kan vi kontaktes via vår nettside: www.osenbaatforening.no

REGULERING AV OSENSJØEN:

Båtforeningen har i dialog med GLB, som manøvrerer reguleringen av Osensjøen, fått opplyst at telefonsvareren som oppgir vannstanden er tatt ned. Den er erstattet med en SMS løsning, og for å få informasjon om vannstanden i sjøen kan teksten «hent osen» sendes som SMS til +47 580010318672. Nummeret kan også hentes på vår nettside, under fanen vannstandstelefonen. Tjenesten virker hele året.

GOD SOMMER!