Gjestebrygge Nordre Osen

Arbeidet med gjestebrygge ved Osbrua i Nordre Osen er godt i gang.  Her kommer en flytebrygge som også blir tilrettelagt for rullestolbrukere.

Planleggingen startet for 5 år siden, søknad til Åmot kommune. Siden området er av kulturhistorisk verdi har også Statsforvalteren behandlet og godkjent etableringen.

Arbeidet med de nødvendige godkjenninger tok lang tid og endelig vedtak ble gjort så sent på året, at byggestart ikek kunne starte før denne våren. Arbeid med å skaffe finansiering har gitt resultater og vi har fått solide tilskudd fra Nordre Osen Grendelag og Glåmmen og Laagens Brukseierforening. Vi får materialer og tilbehør fra Byggtorget Rena, Gausdal Landhandleri og Monter.

Snekkerabeidet utfører vi på dugnad.

Grunnarbeidet og graving utføres av Wiggo Rønningen Maskin.

Vi håper å få anlegget ferdig i løpet juni og at det blir til glede for mange.