Om Osensjøen

Arkiv_020Osensjøen er en innsjø som ligger i Kommunene Åmot og Trysil. Den er 3 mil lang, og med et areal på 43,64 km2. Den er ca 120m. på det dypeste, og sjøen er regulert for kraftproduksjon.  Nordre enden av sjøen ligger langs FV 215 mellom Rena og Jordet. Her finner man bygda Nordre Osen, mens Søndre enden ligger langs RV 25, midt mellom Elverum og Trysil sentrum, hvor man finner bygda Søre Osen.

På vestsiden av Osensjøen ligger Sørlistøa fløtermuseum, mens på Østsiden finner man noen av de eldste gårdene i området, som skriver seg fra skogfinnenes innvandring på 1600 tallet. Osensjøen er rik på fisk, noe som tidligere har vært til god hjelp for å mette familier i området. I dag blir denne ressursen i liten grad utnyttet.

Les mer om Osensjøen på Wikipedia