Gjestebrygge Nordre Osen er ferdig

Arbeidet med gjestebrygga ble ferdigstilt i slutten av juli og allerede de første dagene ble den tatt i bruk. Brygga er til gjester og beregnet til kortere opphold. Takk til alle som deltok på dugnadene for å få dette til.  En spesiell takk til Byggtorget Rena, Gausdal Landhandleri Rena og Monter Rena for støtte i form av materialer og skruer.  En spesiell takk til Wiggo Rønningen Maskin som velvillig har utført gravejobben. Det var også med utstyr derfra brygga ble fraktet og heist på plass.  Håper brygga blir til nytte og glede for båtfolk i Osensjøen.